Všeobecné informace

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
5. – 6. 4. 2019 (pátek – sobota)

Hotel Maximus Resort Brno
Hrázní 327/4a
635 00 Brno
www.maximus-resort.cz


OHODNOCENÍ
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude zažádáno o její akreditaci ČLK.
Předpokládaná délka akce (počet vyučovacích hodin)​: 12

PREZENTACE FIREM
Součástí akce bude výstava odborných firem. Informace o podmínkách účasti poskytne sekretariát.