Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

když jsme se v září 2019 naposledy všichni potkali na brněnské přehradě na posledním ročníku Angiofóra, tak asi nikdo z nás netušil, co nás v následujících několika letech čeká. Jsme na začátku roku 2022, a vrcholí již několikátá vlna koronavirové pandemie, která ovlivnila téměř všechny stránky našeho osobního i profesního života. I když k návratu do stavu před pandemií je asi ještě pořád daleko, světlo na konci tunelu snad vidět je. Za nás bychom byli rádi, kdyby i letošní čtvrtý ročník Angiofóra byl znamením toho, že věci se pomalu, ale jistě vracejí do běžných kolejí.

Náš kongres je již tradiční tematickou odbornou akcí zaměřenou na chronické žilní onemocnění, a probíhá pod záštitou České společnosti kardiovaskulární chirurgie, a také ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi. V letošním roce se zaměříme na pacienty v pokročilých stádiích žilního onemocnění, a na komplikace všech invazivních léčebných postupů. 

Celé setkání je opět koncipováno do dvou základních částí. Na sekci vyzvaných přednášek odborníků nejen z Česka a pokrývajících celé spektrum problematiky naváže blok workshopů, ve kterém si budete moci v malých skupinkách vyzkoušet a prodiskutovat praktické aspekty péče o pacienty s chronickým žilním onemocněním. Nebudou chybět stanoviště s kompresní léčbou, s ultrazvukovými přístroji a všemi v současnosti dostupnými nitrožilními modalitami ošetření křečových žil včetně některých metod zcela nových. Pro zdárný a hladký průběh celé akce se od všech vyžaduje vstřícnost, dobrá nálada, a jistý stupeň hravosti, tolerance a improvizace.

Ve čtvrtek večer jste pak všichni srdečně zváni na get-together party v prostorách hotelu Maximus Resort, kde budete moci pokračovat v odborných diskuzích, odpočinout si a nabrat sil do dalšího dne, a neformálně se pobavit s kolegy napříč odbornostmi. 

Budeme se na Vás 5. a 6. května 2022 těšit, a dovolte Vám všem popřát úspěšný a obohacující pobyt v májovém Brně!

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.    
předseda organizačního výboru

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
přednosta II. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně