Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dva roky utekly jako voda a je pro nás velkým potěšením pozvat Vás na již tradiční jarní odbornou akci, která se tentokrát nově koná na podzim – a to ve dnech 19. a 20. září 2019 v Brně, opět v prostorách oblíbeného hotelu Maximus.

Náš cíl, koncept ani ambice akce se nemění – obracíme se na chirurgy všeobecné i cévní, dermatology, angiology, radiology i na řadu dalších odborností, kteří mají o flebologii a flebochirurgii zájem, a míříme přitom nejen na ambulantní lékaře, ale také na kolegy z velkých nemocnic i menších lůžkových zařízení. Všem Vám se pokusíme představit alespoň část dynamicky se měnící flebologie a flebochirurgie.

Vedle teoretických bloků, které se letos nově zaměří také na problematiku žilních zánětů, péči o pacienty s bércovými ulceracemi a také na moderní trendy v hojení ran, budou nedílnou součástí našeho setkání opět bloky workshopů, ve kterých si vyzkoušíte v malých skupinkách různé metody ošetření žil, možnosti ultrazvukové diagnostiky, kompresní terapii i další možnosti konzervativní léčby.

Sdílení zkušeností, představování nových trendů a mezioborový přesah považujeme za důležitou součást naší práce, a proto chceme umožnit všem účastníkům z řad lékařů i sester, podílejících se na péči o pacienty s chronickým žilním onemocněním, umožnit tuto širokou problematiku probrat jak formálně, tak i v méně formálním duchu.

Přijměte prosím naše pozvání na Angiofórum 2019 a pevně věříme, že tato akce opětovně naplní Vaše očekávání.
Na viděnou v září v Brně!

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.    
předseda organizačního výboru

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
přednosta II. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně