Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

na základě úspěchu, který mělo naše setkání v Brně před 2 lety, jsme se rozhodli zopakovat podobně koncipovanou a o některá nová témata rozšířenou akci i v roce 2017. 

Ani po dvou letech se naše cíle a ambice nemění – dynamicky se měnící flebochirurgie, stále častější využívání ultrazvuku i v rukou chirurgů a dermatologů, až nečekaný zájem dalších odborností o problematiku endovenózního ošetření, rozšiřující se možnosti konzervativní a kompresní terapie. Na straně druhé vnímáme narůstající zájem o novou a někdy opomíjenou problematiku syndromu pánevní kongesce a obecně postižení na hlubokém žilním systému, a také problematickou péči o pacienty s bércovými ulceracemi.

Koncept akce také neměníme – vedle teoretických bloků se zaměřujeme na praktickou složku, nedílnou součástí našeho setkání tak opět budou bloky workshopů, ve kterých si v malých skupinkách vyzkoušíte různé metody ošetření žil, možnosti ultrazvukové diagnostiky a konzervativní léčby. Chceme spojit řadu odborností podílejících se na péči o pacienty s chronickým žilním onemocněním a umožnit všem účastníkům prakticky si vyzkoušet stávající i nově zaváděné metody a prodiskutovat je v neformálním duchu.

Přijměte prosím naše pozvání na Angiofórum 2017. Doufáme, že naše akce opět naplní Vaše očekávání. Budeme se na Váš těšit 21. a 22. dubna 2017 v Brně, opět v hotelu Maximus v blízkosti brněnské přehrady.

Na viděnou v Brně!

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.    
předseda organizačního výboru

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
přednosta II. chirurgické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně