Pořadatelé

II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno


      

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP        
ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (Brno), předseda organizačního výboru
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (Brno), odborný garant akce