Pořadatelé

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP a II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno

cskvch.png              logo-muni-med-cmyk.png
      

Angiofórum 2022 se koná pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny Ing. Vlastimila Vajdáka.


ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (Brno), předseda organizačního výboru
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (Brno), odborný garant akce