Pořadatel

II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno


      
 

Angiofórum 2019 se koná pod záštitou České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP 

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (Brno), předseda organizačního výboru
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (Brno), odborný garant akce