Přednášející

VYZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ A VEDOUCÍ WORKSHOPŮ
(seznam je průběžně doplňován)

MUDr. Tomáš Bureš, Ph.D. (Kladno, Praha)

doc. MUDr. Jiří Herman, Ph.D. (Olomouc)

MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D. (Zlín)

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Praha)

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. (Praha)

MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D. (Hradec Králové)

doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D. (Olomouc)

MUDr. Peter Samek, Ph.D. (Košice)

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (Brno)

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (Brno)

MUDr. Marek Šlais (Praha)

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (Brno)

MUDr. František Žernovický ml. (Bratislava)