Akreditace ČLK

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou společností J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory (evidenční číslo akce: 57635, číslo akreditace: 0004/16/2006).
Pasivní účast: 12 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky 7 kreditů, spoluautor přednášky 5 kreditů.