Všeobecné informace

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
21. – 22. 4. 2017

Hotel Maximus Resort Brno
Hrázní 327/4a
635 00 Brno
www.maximus-resort.cz


OHODNOCENÍ
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a vyhlášky č. 321/2008 Sb. (ohodnocení CAS).
Délka akce (počet vyučovacích hodin)​: 12

Ohodnocení ČLK (číslo akce: 47199):
Pasivní účast: 10 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 7 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditů

Ohodnocení ČAS (číslo akce: KK/788/2017):
Pasivní účast: 8 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 10 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditů


PREZENTACE FIREM
Součástí akce bude výstava odborných firem. Informace o podmínkách účasti poskytne sekretariát.